Hopp til hovedinnhold

Gjesteadvokat

Utenlandske advokater som er etablert i annen stat kan yte retthjelp i Norge i samsvar med bestemmelsene i advokatforskriften kap 10 avsnitt  III.

For å kunne benytte denne rettigheten må man være registret som praktiserende advokat i utlandet og drive virksomheten derfra. Tilsyn og kontroll med virksomheten vil følgelig i utgangspunket kun være underlagt hjemlandets kompetente myndighet.

Ved utøvelse av slik gjesteadvokatopptreden i Norge skal yrkesbetegnelsen fra hjemlandet benyttes. Profesjonsorganisasjonen hvor advokaten har sin tilhørighet eller domstol hvor advokaten har møterett i sitt hjemland må også angis.

Norske myndigheter og domstoler kan kreve dokumentasjon for at vedkommende fyller vilkårne for å utøve lovlig virksomhet som utenlandsk advokat i Norge.

Det vises forøvrig til bestemmelsene i advokatforskriften kap 10 avsnitt III.