Hopp til hovedinnhold

Firma og adresseendring

Ved firma- eller adresseendring skal skriftlig melding om dette sendes til Tilsynsrådet. Meldingen skal inneholde følgende:

 • Advokatens navn
 • Fødselsnummer
 • Dato for endring

Og det som eventuelt er nytt av følgende:

 • Nytt firmanavn
 • Nytt organisasjonsnummer
 • Selskapsform
 • Ny firmaadresse
 • Nytt telefon- og faksnummer og eventuell e-postadresse
 • Ny villighetserklæring fra revisor eller søknad om dispensasjon fra revisjonsplikten.

Sikkerhetsstillelse: Av domstollovens § 222, jf. advokatforskriften av 20. desember 1996 § 2-1, følger at advokat som vil utøve advokatvirksomhet i eget navn, før virksomheten settes i gang og så lenge den pågår, skal sørge for at det er stillet sikkerhet i samsvar med forskriftens krav.

 • Av forskriftens § 2-1, 3. avsnitt, fremgår at advokater som er ansatt i stat eller kommune og som bare utfører oppdrag for sin arbeidsgiver, ikke plikter å stille sikkerhet. Erklæringsskjema vedlagt her.
 • Advokater som har dispensasjon fra reglene om sikkerhetsstillelse og skal utøve advokatvirksomhet fra annet sted, må sørge for ny erklæring om dispensasjon eller erklæring om sikkerhetsstillelse deponert hos Tilsynsrådet før endringen inntreffer og registreres i Tilsynsrådets register.

Saksbehandlingstiden for firmaendringer er to til tre uker.