Hopp til hovedinnhold

Avslutning av autorisasjonsforhold

Det skal gis skriftlig melding om opphør av autorisasjonsforhold til Tilsynsrådet, og autorisasjonsforholdet vil først bli registrert som opphørt av Tilsynsrådet når melding om dette er mottatt. Meldingen skal inneholde fullmektigens navn og fra hvilken dato autorisasjonsforholdet er opphørt. Meldingen sendes av prinsipal/arbeidsgiver og da gjerne pr. epost til post@tilsynet.no.