MENY

Søk advokat / rettshjelperTilsynsrådets register

Tilsynsrådet fører tilsyn og kontroll med landets praktiserende advokater og rettshjelpere. 

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register. På denne siden kan du søke i Tilsynsrådets register. 

For å utøve advokatvirksomhet i eget navn må man være registrert som praktiserende advokat; man må ha stilt sikkerhet (forsikring) for erstatningsansvar man kan pådra seg under utøvelse av advokatvirksomheten og også tilfredsstille lovens øvrige krav. Tilsvarende regler gjelder for rettshjelpere. Det er kun praktiserende advokater og rettshjelpere som kan søkes opp på denne siden (ikke advokatfullmektiger). 

Mange av landets praktiserende advokater og rettshjelpere arbeider i ansettelsesforhold, og gir ikke nødvendigvis juridiske råd til allmennheten. 

Advokater og rettshjelpere kan drive sin virksomhet fra flere enn én praksis. Hovedpraksis er angitt med *. 

Vi oppfordrer brukerne av denne siden til å ta kontakt med Tilsynsrådet dersom man har spørsmål vedrørende søkeresultatet.