Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrådets sekretariat

Sekretariatet forestår Tilsynsrådets daglige virksomhet, i nært samarbeid med styret. Sekretariatet er delegert kompetanse til å behandle en rekke enkeltsaker, og kan blant annet innvilge og avslå søknader om advokatbevillinger, autorisasjon av advokatfullmektiger og andre typer tillatelser til å drive rettshjelpvirksomhet.

Sekretariatet forbereder saker for hhv. Tilsynsrådets styre og Advokatbevillingsnemnden.

Sekretariatets medarbeidere:

Direktør, advokat Hege Bjølseth
Ass. direktør Dag Eriksen

Samina Farooqi, økonomisjef
Linda Gjennestad, seniorkonsulent
June Therese Gjerstrøm, seniorsekretær
Jonas Haugsvold, spesialrådgiver
Jan André Johannesen, seniorrådgiver
Vigleik Johannesen, arkivleder
Anders Kittelsrudrådgiver, personvernombud
Marthe Krøger, seniorrådgiver
Linda Olaussen, seniorkonsulent
Selina Ovat, førstekonsulent
Hilde Hansen Sandt, seniorsekretær
Henriette Rinvik Spinnangr, førstekonsulent
Kristine Teigland, fagdirektør
Josephine Wernborg, sekretær