MENY

Advokatfullmektig og hjemmekontor – oppdatert

Tilsynsrådet aksepterer at fullmektigen kan arbeide fra hjemmekontor

Ut fra den rådende situasjonen vil Tilsynsrådet akseptere at fullmektigen kan arbeide fra hjemmekontor eller lignende under forutsetning av at prinsipalens  veiledning og kontroll med fullmektigens arbeid  ivaretas på forsvarlig vis, jf. advokatforskriften kap. 12 punkt 5.7. Tilsynsrådet har nå utvidet varigheten av beslutningen til 01.10.2021.