MENY

Advokatbevillingsnemnda anker «autorisasjonssaken» til lagmannsretten etter tap i tingretten

Advokatbevillingsnemnden kommer til å påanke dommen.

Nemnden vil i den forbindelse gjøre oppmerksom på lovens ordlyd hva gjelder vilkårene for å få advokatbevilling som fremgår av domstolloven § 220 annet ledd nr. 2, litra a - «som autorisert fullmektig hos en advokat som selv utøver advokatvirksomhet». Advokatbevillingsnemndens praksis har vært i samsvar med lovens ordlyd.

Les dommen.